ECOPLAS

คือ พลาสติกชีวภาพที่ใช้มันสำปะหลังของชาวไร่มาเป็นส่วนผสม 60 %

ข้อดีของเทคโนโลยีนี้

  • สร้างอาชีพให้ชาวไร่ : เพราะเราอุดหนุนมันสำปะหลังจากชาวไร่มาใช้ในการผลิต
  • รักษาสิ่งแวดล้อม : เพราะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกกว่า 50 % ระหว่างการผลิต
  • นวัตกรรมพลาสติกเดียวในโลกที่ได้รางวัล : Social & Fair Trade จากสวิตเซอร์แลนด์ และ Flourish prize by Unilever

วิธีกำจัด

กำจัดง่ายในบ่อฝังกลบขยะ ซึ่งเป็นวิธีที่ประเทศไทยใช้ในการกำจัดขยะ

รักษ์โลกที่สุด

รักษ์โลกด้วย แถมได้ช่วยชุมชนอีก

ประเภทการใช้งาน

การเป่าพลาสติกขึ้นรูป

ใช้แทนเม็ดพลาสติกประเภทไหน

  • PE
  • PP

ย่อยสลายยังไง

ย่อยสลายโดยการฝังกลบในบ่อขยะ

ทำจากอะไร

พลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมจากมันสำปะหลัง 40-60% ขึ้นไป รักษ์โลกไปด้วยแถมช่วยเหลือชุมชนได้อีก

รับรองยังไง

ASTM D6866 (ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา)

ประเภทผลิตภัณฑ์

  • ถุงหูหิ้ว
  • ถุงขยะ