OXIUM

คือ นวัตกรรมพลาสติกย่อยสลายได้จากแร่ธาตุธรรมชาติ

ระดับความรักษ์โลก

เริ่มต้นรักษ์โลกได้ง่าย ๆ

ระดับความล้ำของเทคโนโลยีนี้

 • Oxo -biodegradable
 • ย่อยสลายตามสภาพแวดล้อมทั่วไป

ประเภทการใช้งาน

 • การเป่าขึ้นรูปพลาสติก
 • การฉีดขึ้นรูปพลาสติก
 • การรีดขึ้นรูปพลาสติก
 • การขึ้นรูปพลาสติกด้วยสูญญากาศ

ใช้แทนเม็ดพลาสติกประเภทไหน

 • PE
 • PP
 • PET
 • PS

ย่อยสลายยังไง

 • ย่อยสลายในรูปแบบปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
 • การย่อยสลายทางชีวภาพ

ทำจากอะไร

พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารตั้งต้นทางชีวภาพ 3 % เป็นการรักษ์โลกแบบง่าย ๆ

รับรองยังไง

ASTM D6954 มาตรฐานการรับรองสำหรับ Oxidation & Biodegradation

ประเภทผลิตภัณฑ์

 • ถุงหูหิ้ว
 • ถุงขยะ
 • บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง
 • บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ( ช้อน, ส้อม, หลอด)